PEDAGOGIKA

Pedagogikę Montessori charakteryzuje szacunek dla dziecka oraz wysiłku  włożonego w jego pracę, naukę i zabawę. Nie ma tu miejsca na  ocenianie, rywalizację i pośpiech. Przebywają u nas dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat tworząc jedną grupę ,w której starsze pomagają młodszym, a młodsze uczą się od starszych.

W klasie pracuje trzech nauczycieli z przygotowanie pedagogicznym i ukończonym kursem nauczyciela montessori.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w poniedziałki i czwartki - 4/h tygodniowo.

W przedszkolu dzieci mają zapewnioną opiekę logopedy.

Zajęcia z rytmiki odbywają się w środy.